Ting jeg kan om organisk kjemi, som jeg ikke fikk vist på prøven

Hva er organisk kjemi?

Grunnleggende for organisk kjemi er at det er molekyler som inneholder både karbon og hydrogen. Dette vil si enkle karbonforbindelser som for eksempel karbonater.

Hva er hydrokarbon?

Hydrokarbon består av to grunnstoffer, hydrogen og karbon. Man finner hydrokarboner i for eksempel skismøring, parafin og propangass.

Hva er hydroksyl?

Et hydroksyl består av hydrogen og oksygen, som virker som en kovalent binding. Man kan finne hydroksylgrupper i for eksempel svovelsyre.

Hva er karboksyl?

Karboksyler er et hydrokarbon hvor et karbon har en dobbeltbinding til et oksygenatom, og en enkeltbinding OH-gruppe.”COOH- grupper”. Man finner karboksyler i for eksempel enkelte fettsyrer.

Hva holder organiske molekyler sammen?

Karbonatomene holdes sammen av noe som kalles elektroparrbindinger. De dannes når to karbonatomer deler ett eller flere elektronpar. Et annet navn for elektronparrbindinger er kovalentbindinger. Når to atomer er bundet sammen av enkeltbinding kalles det alkan. Dersom det er to atomer som er bundet sammen av dobbeltbinding kalles det alken. Om det er to atomer som er bundet sammen av trippelbinden kaller vi det for alkyn.

-TOBIAS

Prevensjonsmidler

i denne bloggen skal jeg snakke prevensjonsmidler og ulike fordeler og ulemper ved prevensjonsmidler.

i tusener av år så har folk levd i ekteskap. ofte så handler det ikke bare om å elske partneren sin men har et sexliv ved siden av også. per dags dato har vi ulike prevensjonsmidler som for eksempel kondomer, p-piller, p- stav, p-ring, p-plaster osv…

før så hadde man ikke så mange alternativer man kunne bruke for å unngå å få barn. Hvorfor har vi prevensjonsmidler i verden? Alle har lyst til å ha sex, men ikke vært like lystne på å få barn. det er ofte ikke bare å bruke det, men forstå fordeler og ulemper ved hver av dem og forstå hvordan man skal bruke hver eneste prevensjonsmiddel.

Bilderesultat for kondom

det er ulike temaer som får opp i hverandre da man snakker spesielt om prevensjonsmidler som for eksempel kjønnssykdommer.

prevensjonsmidler er ikke så gammelt. mange år før man kom med kondomer og andre prevensjonsmidler har man prøvd å bruke andre metoder for å unngå å få barn. ikke alle tenkte så mye på kjønnssykdommer før. en sykdom som heter klamydia er veldig vanlig i Norge. ofte så kan personer får klamydia når de har ubeskyttet sex eller bytter sex partner. det farligste med klamydia er at man dessverre ikke merker noe når man har det. det er alltid bedre å sjekke seg en gang for mye enn en gang for lite. konsekvensene man kan få ved å ikke sjekke seg er veldig triste konsekvenser. hvis damen har klamydia kan hun ende opp med å bli gravid utenfor livmoren og at mannen kan bli steril som ikke er så veldig positivt.

for å unngå klamydia lønner det seg å bruke prevensjonsmidler spesielt kondom. kondom er det eneste middelet som gjør at man unngår å få alvorlige sykdommer. klamydia er bare en av kjønnssykdommene som mange har her i Norge. man kan blant annet få Hiv og aids som kan ta livet av deg. Hiv er en prosess som viser til at du senere kan få aids.

I Norge så viser ulike statistikker til at store deler av befolkningen i Norge ikke er så veldig flinke til å bruke prevensjonsmidler for å unngå ulike sykdommer som rett og slett kan koste en livet som ikke er verdt det.

“(VG Nett) Nordmenn er naive i senga og troner på bunnen i kondombruk i Norden. Altfor mange syns det er flaut å spørre og stoler på at partneren er beskyttet, viser en ny sexundersøkelse”

Bilderesultat for statistikk på hvor mange som bruker kondom

denne statistikken viser hvor alvorlig det er å bruke prevensjonsmidler spesielt som kondom som hindrer i bunn og grunn flere sykdommer enn andre prevensjonsmidler som for eksempel p-piller, p-stav og rett og slett alt som ikke beskytter penisen.

 

 

Kilder:

  • Trigger 10
  • Google Bilder

 

Hamza Ehtsham

fossile brensel

Hva er fossile brensler?

fossile brensler kommer av organismer som levde for mange millioner år siden. derfor kaller vi dem for fossile brennstoff. Da organismene levde, hentet de energi fra sola for å vokse og leve. når vi brenner Olje, kull og Gass, bruker vi derfor oppsamlet solenergi som har vært lagret i millioner av år.

store deler av norsk økonomi er basert på olje og gass som er våre viktigste eksportprodukter. som vi vet er olje, kull og gass som er fossile brensler og de er ikke fornybare energibærere. et eksempel på fornybar energibærer er vannkraftverk.

det meste av olje og gassen vi finner i nordsjøen i dag er dannet ved nedbrytning av alger som levde i havet i millioner av år siden. når algene døde falt de til bunns. i områder der det var lite oksygen, ble de algene bevart til de ble dekket av nye sedimenter. Alger inneholder mye av grunnstoffene hydrogen og karbon, som er viktige bestanddeler i olje og gass.

som vi vet tjener Norge på oljen sin som er en ikke fornybar energibærer. olje ble ikke lagd på ett bestemt tid men lages egentlig hele tiden men som kan ta opp til flere titalls millioner år før den ene prosessen kommer i mål, olje stammer fra planter og dyr som lever i havet. Idag så regner man med at oljen i Norge kommer til å vare i rundt 50-100 år maks som fører til at man må ha en plan-B. det har blitt mer og mer el-biler over hele verden spesielt alle I-land som for eksempel Norge. man er også veldig opptatt hydrogen som energibærer. Fordi det ikke finnes noe lager av Hydrogen på denne jorda, er Hydrogen ingen Energikilde. For at hydrogen skal være mest miljøvennlig så mulig må man benytte seg av Energi som er miljøvennlig til å produsere Hydrogen. som sagt vi kommer en dag til å slite med oljen i landet vårt, så det ville vært dumt å produsere hydrogen med forurensende Energi da man har mulighet til å gjøre det mye mer miljøvennlig. vi kan produsere Hydrogen ved vindmøller, vannkraftverk osv… så lenge det er miljøvennlig.

kull har vært og er viktige i mange land per dags dato. Det ble dannet fra planterester på land i områder hvor det var enorme skoger opptil 300 millioner år siden. Da trærne døde, ble de delvis begravet..

vi har kullkraftverk som er en energibærer. det finnes både fordeler og ulemper ved kullkraftverk. en av fordelene ved kullkraftverk er at det går veldig fort da man skal produsere energi. ulempene ved kullkraftverk er som for eksempel landskapene der de ligger. landskapene de ligger i kan bli ødelagte som ikke er så veldig miljøvennlig. samtidig som vi produserer nye ting på denne jorda er det vår oppgave å passe på denne jorda her at man ikke forurenser mye. kullkraftverk er ikke en fornybar energibærer som vil si at det har i bunn og grunn mer ulemper enn fornybare energi bærere som vannkraftverk, vindmøller eller solenergi. den største ulempen ved kullkraft er kanskje den menneskeskapte drivhuseffekten som fører til at vi får globalt oppvarming som ikke er særlig godt for denne jorda.

med den farten Norge tar i bruk av oljen og kullen vil Norge klare seg i en del år til men vil slite med å ha like store mengder av det en dag. for at Norge skal være like rike om noen år må Norge ha en plan-B som nevnt tidligere.

fornybare energibærere er kanskje det som kan erstatte kullen og Oljen til Norge. derfor tenker man på spesielt biogass eller Hydrogen som energibærere.

Bilderesultat for hydrogen som energibærer

Kilder:

 

Hamza Ehtsham

 

Anabole steroider

I dette blogginnlegget skal jeg snakke om anabole steroider. Jeg skal forklare hva anabole steroider er, hva det gjør med kroppen og hva slags bivirkninger anabole steroider kan føre til.

Hva er anabole steroider?

Anabole steroider er ulike midler med et innhold som ligner kroppens egenproduserteTestosteron.svg mannlige kjønnshormon som kalles testosteron. Det er midler som ofte er brukt blant bodybuildere og stadig flere ungdommer. Dette er fordi anabole steroider har som effekt å blant annet øke muskelmasse. Naturfaglig sett er anabole steroider kjemiske substanser som ligner veldig på androgenene som er i kroppen. Androgenene er da mannlige kjønnshormoner, som kroppen selv produserer. Anabole steroider kan i noen tilfeller brukes i medisinsk bruk, men dette er kun om dosen som innføres ikke er større enn den dosen av testosteron som kroppen produseres selv. Det kan innføres i kroppen gjennom plaster, krem, piller eller sprøyte. Anabole steroider regnes i idrett som doping og juks, fordi det skaper en fysisk fordel i forhold til andre idrettsutøvere dersom man går på anabole steroider.

Hva gjør anabole steroider med kroppen?

Anabole steroider har flere effekter på kroppen. Den største påvirkningen er at muskelmassen øker i størrelse og vokser raskere. Dersom man skal få mye effekt må man ta en dose som er større enn kroppens egenproduserte mengde av testosteron. Det kan i noen tilfeller bli brukt medisink, dersom man for eksempel har en hemmet vekst, som gjør at man ikke klarer å uvikle pubertet eller produsere androgenene. I disse tilfellene får man resept og dose hos legen, men det er svært uvanlig og det er vanskelig å få det tildelt.

Ettersom anabole steroider øker muskelmasse og gjør at restitusjonsprosessen går anabole_stereoiderfortere er det et populært produkt blant bodybuildere, ungdommer og idrettsutøvere. Bodybuildere har siden hormoner ble forsket på fra 40-tallet vært interessert i disse menneskeskapte “androgenene”. I 1956 kom det første anabole steroidet til USA, methandrostenolon. Methandrostenolon er et anabolt adrigent steroid som kom i tablettform. Dette betyr at det hovedsaklig innehold muskelbyggende hormoner som man fikk i kroppen gjennom tabletter. Det ble brukt i militært formål for at soldatene skulle bli sterkere, raskere og få bedre utholdenhet. Dette gjorde at kroppene deres ble tyngre, de fikk større muskelmasse og restituerte mye fortere, slik at kroppen på nytt kunne utføre arbeid. Dette ble raskt oppfanget i bodybuilder miljøet og det ble tatt enorme doser av anabole steroider, som var lite forsket på. Det ble seneret oppdaget at anabole hadde enorme konsekvenser og bivirkninger.

Hva slags bivirkninger har anabole steroider?

Bivirkningene anabole steroider kan påføre er svært varierende fra person til person, hvor stor dose man har tatt, hvor lenge man har påført kroppen steroider og hva slags anabole steroider man har tatt. I verstefall kan man få både fysiske og psykiske skader som nyrekreft, leverkreft, økt aggresjon og avhengighet av steroider. Ettersom hjertet er en muskler, blir også det påvirket dersom man bruker anabole steroider. Anabole steroider gjør at muskelmasse øker, så derfor kan også hjertet bli større. Det kan føre til at hjertet blir stivere og pumper blodet saktere rundt i kroppen. Det kan også føre til økt fettleiringer i blodårene, på grunn av økt dårlig kolesterol, som gjør at hjertet blir enda mer belastet.

I begynnelsen av opptaksfaen, når man først har startet med anabole steroider, får man som regel mindre bivirkninger som kul i nippelen, kviser og økt hårvekst. De fleste alvorlige bivirkningene kommer etter flere år, og de fleste storforbrukere av anabole steroider dør i yngre alder enn normalt. Igjen er dette varierende fra person til person, hvor stor dose man har tatt, hvor lenge man har påført kroppen steroider og hva slags anabole steroider man har tatt.

Et eksempel på hvor ille det kan gå dersom man bruker anabole steroider er tidligere bodybuilder Sonny Schmidt. Han vant flere store mesterskap innenfor kroppsbygging, men døde i 2004 kun 50 år gammel. Grunnen til dette var kreft i leveren, mest trolig på grunn av hans bruk av anabole steroider. På verdensbasis er han bare en av svært mange som har dødd, med stor skyld av anabole steroider.

-TOBIAS

Kilder:

https://www.ung.no/doping/2117_Bivirkninger_av_anabole_steroider.html

https://sml.snl.no/anabole_steroider

Klimaendringer

Noe som er veldig aktuelt i dag et temaet klimaendringer. I en stadig mer globalisert verden, med store etterspørsler i forbrukersamfunnet, vil naturen bli påvirket. At verden blir mer globalisert vil altså si at det er lettere å handle varer over landegrenser, og dermed kan varer reise over lengre avstander og dermed blir CO2-utslippet større. I dette blogginnlegget skal jeg snakke om ulike ting som er med på å påvirke klimaendringene, og komme med forslag til løsninger. Jeg har satt inn en video under her, som gir en 60 sekunders forklaring på hva klimaendringene er.

Økologisk fotavtrykk, hva vil det si? Økologisk fotavtrykk betyr, ifølge globalis.no,  målingen av menneskenes forbruk av naturressurser. Og man presenterer økologisk fotavtrykk i areal, målet er da å se hvor stor påvirkning vi har på kloden vår. Ved å måle gjennomsnittsforbruket til innbyggerne i land er det mulig å si omtrent hvor mange jordkloder vi ville trengt, om alle på jorden skulle hatt samme forbruket. Økologisk fotavtrykk gir oss en idé på hvilke land som forurenser og forbruker mest, og kan være med på å starte prosessen om å endre samfunnet. Hvis man da ser på det økologiske fotavtrykket til Norge, ville vi da nesten ha trengt tre jordkloder, dersom alle skulle hatt likt forbruk som vi har her i landet. (2)

Økologisk fotavtrykk

I blogginnlegget mitt om fossile brensler snakket jeg en del om olje og knyttet temaet opp til forsøplingen av havet og drivhuseffekten. (Fossile brensler) Her i Norge har vi mye olje og gass, og det er mye på grunn av oljen at Norge i dag er et av verdens rikeste land. Dette har konsekvenser, en positiv ting er at Norge er et av verdens rikeste land. En av hovedgrunnene til at vi har muligheten til å opprettholde velferdsstaten vår på måten vi gjør er oljepengene våre. Velferdsstaten gir alle ting som gratis skolegang, billigere sykehusbesøk eller betalt mamma -og pappapermisjon. Selv om vi i Norge er et av landene i verden som utvinner mest olje, så har vi gjort ting annerledes enn de fleste andre “oljestater”. Her i Norge er vi veldig forsiktige med hvordan vi behandler oljen, selger/kjøper oljen, og vi har en del krav til bedrifter eller land som vil ta utnytte av oljen.(3) I blogginnlegget mitt om Fossile brensler har jeg snakket kort om oljefondet og jeg anbefaler å lese litt på Oljefondet for å forstå hvordan vi i Norge velger å behandle oljen vår. Selv om oljen og gassen som ligger ute i Nordsjøen har gitt mange positive resultater i samfunnet vårt, har det også hatt negative konsekvenser. Noe som har skjedd, som resultat av oljen er at Norge er et av verdens verste land når det kommer til CO2-utslipp per innbygger. Her i Norge har vi et utslipp på nesten 12 tonn CO2 per innbygger, som er ekstremt høyt. Hvis vi da sammenligner oss med et mindre utviklet land, som Zimbabwe i Sør-Afrika, der hver innbygger bruker mindre enn to tonn CO2 per år. (4)

CO2.PNG

Ut ifra tabellene ovenfor i blogginnlegget her, som er basert på tallene jeg fant på globalis sin nettside, kan man se hvordan geografisk plassering kan påvirke klima og miljø forskjellig. I de mer vestlige landene har vi et veldig teknologisk utviklet samfunn. Vi har blitt til det forbrukersamfunn. Vi er et samfunn som er veldig avhengig av at vi kan finne tingene vi har bruk for i butikken. Varene vi finner i butikken i Norge i dag er for det meste co2 utslippimportert fra andre land.

Store firmaer velger å sette fabrikkene sine i land der minimumslønna for de ansatte er lav. Fabrikkene selv forurenser masse og under produksjonen av ulike produkter blir det sluppet ut en hel del klimagasser. Dette er mer lønnsomt for bedriften. men ofte betyr dette at fabrikkene blir satt langt unna der 1200018051.1000x710forbruket av produktene er størst, og dette igjen vil si at produktene som fabrikkene produserer blir transportert over lange distanser. Transportmidlene vi bruker i dag er for det meste drevet av olje, da i form av enten bensin eller diesel, og bruk av disse drivstoffene slipper ut flere klimagasser. Spesielt klimagassen CO2 blir sluppet ut av biler, fly og båter i høy konsentrasjon.

Jeg har i blogginlegget om fossile brensler har jeg allerede forklart kort hva sørens billededrivhuseffekten er, men jeg tenker det er greit å få repetert da det er veldig relevant for tema klimaendringer. Kort fortalt så handler drivhuseffekten om at varmestrålingen fra sola, som er på vei ut i atmosfæren, blir reflektert tilbake til jordas overflate i stedet for å bli sendt ut i verdensrommet. Dette øker da temperaturen på jorda, på samme måte som i et drivhus.(5) I det forrige avsnittet snakket jeg om CO2- utslipp. I et stadig mer globalisert samfunn, der man kan kjøpe varer fra nesten hvert eneste land i verden vil transportmidler ha mye å si for klimaet. Som tidligere sagt så velger mange bedrifteiere å sette fabrikkene i land det lønnen er lavere fordi dette er billigere. Varene blir da produsert i svære fabrikker som slipper ut masse CO2, men de blir også fraktet langveisfra med biler, fly eller båter som også slipper ut store mengder med klimagasser. Hvis forbrukersamfunnet skal fortsette å øke på den måten det gjør i dag, blir vi nødt til å finne nye løsninger og alternativer til de gamle metodene, som kan være med på å senke klimagassutslippene. Man håper at ved utviklingen av grønn teknologi så vil man kan utvikle midlene slik at vi enten kan bruke biodrivstoff eller hydrogen, i stedet for fossile brensler. Dersom dette blir en realitet, og man kan begynne å bruke drivstoffer som er bedre for miljøet, vil dette være til stor hjelp for å få ned klimagassutslippet i verden.

Når det kommer til løsninger relatert til klimaendringene er det ikke like enkelt som å si “skru av lyset når du går ut av et rom”, saken er mye mer innviklet. Noe som kanskje er litt. Her har jeg da tenkt til å trekke inn et eksempel, som da er filmen laget av tidligereAlGore visepresidenten i Amerika, Al Gore. Hans film “An inconvenient truth” har blitt sett verden over. Omtrent all fakta som blir presentert om global oppvarming er vitenskaplig korrekt, men det er når politikeren snakker om hvordan han mener at dette skal løses  at forskere stusser litt. Det er ingen bevis som indikerer at det har en spesiell påvirkning på miljøet om enkeltpersoner velger å ta bussen til jobben i stedet for å kjøre.

Politikere og store firmaer er som oftest ikke veldig åpne når det kommer til dette med global-warming-climategate.jpgklimagassutslipp og forurensning. Ofte blir det heller vektlagt at det er den enkelte personens eget ansvar å tenke på miljøet, og å gjøre det man kan for å minke utslippet av klimagasser. Jeg tenker at om man skal få minket klimagassutslippene så må de som sitter med makten og innflytelsen er nødt til å ta mer ansvar. De er nødt til å virkelig vise at det blir satt i fokus høyere oppe i systemet, og man er også nødt til å komme med forslag til løsninger som kan fungere i praksis for alle. Det er derfor viktig at staten og de som sitter med makten har god kontakt med folket, slik at de kan utføre folkets ønsker. Det er også viktig at det er et godt samarbeid mellom politikere og forskere.

Det er ikke håpløst å prøve å finne løsninger på klimagassutslippene våre, og det er flere land i verden som jobber hardt med å senke sitt utslipp av CO2. For å finne løsninger må men tenke nytt og kreativt, og man må ta valg for å hjelpe miljøet. Jeg tenker at det ikke er opp til en enkelt person, men det er heller ikke KUN staten sitt ansvar. Det er en balanse og et samarbeid mellom de to som er så utrolig viktig om vi skal greie å få ned klimagassutslippene våre.

 (6)

-Sofie


Kilder:

(1) https://www.youtube.com/watch?v=n4e5UPu1co0

(2) http://www.globalis.no/Statistikk/OEkologisk-fotavtrykk/(country)/306/

(3) https://www.nbim.no/no/fondet/

(4) http://www.globalis.no/Land/Sammenlign-land

(5)https://snl.no/drivhuseffekten

(6) https://www.youtube.com/watch?v=Ok8rMT2KCy0

 

 

 

Prevensjonsmidler

Mennesker har alltid hatt sex, fordi av sex så blir det barn og dermed slutter ikke menneskerasen å eksistere. Det har vært mye endringer i samfunnet når man snakker som sex og seksualitet. Noe av det som er relativt nytt i dag er bruk av prevansjonsmidler som virker. Kvinner gjennom tidene har prøvd utallige metoder for å forhindre å bli gravid. Fra tobakksaft og svamper dynket i sitronsaft til p-piller og kondomer, metodene har endret seg mye gjennom tidene. Dette blogginlegget skal handle om ulike prevensjonsmidler man finner i dag.

P-piller er piller kvinner kan ta for å forhindre svangerskap. Pillen inneholder hormoner som hindrer egget i å løsne fra eggstokken, dermed er det ikke noe egg i livmoren som kan befruktes. Det er blant det sikreste prevensjonsmiddelet man kan finne, men det er fortsatt mulig å bli gravid selv om man bruker p-piller. P-piller brukes ikke bare av Diverse-p-piller-e1450773047393kvinner som ikke vil bli gravide, ofte får man resept på p-piller av lege dersom man er veldig plaget av mensen. Så selv om en jente går på p-piller betyr ikke det nødvendigvis at man er interessert i sex. P-pillene er satt små, og man har flere ulike typer og noe som skiller de ulike type tablettene er antall piller på et brett. Noen har 21, da skal det være en ukes opphold mellom det gamle og det nye brettet. For mange er det da vanskelig å huske på å ta tabletten hver dag når man stater opp igjen med tabletter. Derfor finnes det også brett med 28-piller. Forskjellen her er at de syv siste pillene egentlig kun er sukkerpiller. Det at man må ta en pille hver dag gjør det ofte lettere å ikke glemme. Når det kommer til fordeler og ulemper med dette prevensjonsmiddelet er det flere faktorer på begge sider. Når det kommer til ulemper, så ha p-pilla en god mengde med hormoner, derfor bli bivirkninger en risiko. Ulike alvorlige bivirkninger kan være blodpropp, brystsmerter, kraftig hodepine, vanskeligheter med å se, anfall osv. Det finnes jo en del positive sider ved p-piller også. En positiv ting er at man har muligheten til å kontrollere mensen, og for mange er det en veldig viktig faktor til hvorfor man velger p-piller. Hvis man skal på sydenferie med familien sin og syklusen treffer akkurat feil, så kan det hjelpe veldig om man føler man har muligheten og kontroll nok til å kunne utsette mensen. Det skal verken være farlig eller usunt å hoppe over mensen med p-piller, det skal være anvist på pakken, eller i bruksanvisningen, hvordan man utsetter mensen. Man kan også snakke med en lege om man har spørsmål eller er usikker på det å utsette en syklus. (1)

P-stav er et av de nyere prevensjonsmiddelet og det har hatt en voldsom vekst i popularitet. P-stav settes inn på innsiden av overarmen hvert tredje til femte år. Den er ikke veldig stor, den er på størrelse med en fyrstikk. Inne i p-staven. Dette prevensjonsmiddelet  er heller ikke 100% sikkert, men flere og flere unge jenter skifter nå fra p-pille til p-stav. På helsestasjoner merker man en vekst i popularitet for p-staven. (2)En fordel med p-staven er at det er en langvarig løsning, og når den først er satt inn trenger man ikke beskymre seg for å sette inn ny før tre år senere. Dermed er p-staven en god løsning for kvinner som vet med seg selv at de har lett for å rote litt med dagene. og eventuelt glemme å ta pilla en dag. En annen ting er at mengden hormoner som skilles ut hver dag er mindre enn det man finner i p-pillen og derfor er da risikoen fopstavr bivirkningen mindre. Når det kommer til ulemper så må jo denne staven settes inn med
et lite inngrep og det på også tas ut med et lite inngrep. Så det er en litt mer komplisert prosedyre enn å gå til apoteket for å kjøpte en boks med piller. Ellers har p-staven nesten de samme risikoene som andre hormonelle prevensjonsmidler. Man kan oppleve ting som irritabilitet, nedstemthet, flere kviser eller uregelmessige blødninger. (3) Risikoen for bivirkningen jeg jo som sagt mindre ved p-stav enn ved p-piller da dosen hormoner er mindre daglig. Til slutt kan det være greit å nevne prisen for s-stav, som ligger på 1150kr og i tillegg kommer det da konsultasjons – og behandlingsstakst til legen.

Det mest revolusjonerende prevensjonsmiddelet vi har er nok kondomer. Kondomer består av en tynn hylse av gummi som er rullet sammen, og poenget er da å rulle kondomet på penis når den er stiv. Gummien skal forhindre at sæden kommer ut i skjeden. (4) Grunnen til at jeg skriver at det er det mest revolusjonerende er at kondomet gjorde det mulig for folk å ha sex uten å få barn. Det åpnet opp for ideen om sikker sex og sex uten faren for graviditet. Kondomet er heller ikke hundre prosent sikkert, og det er visse risikofaktorer ved bruk av kondomer. Når man bruker kondom er det mulig at kondomet sprekker, og at da den oppsamlede sæden slipper ut i skjeden. Det skal være veldig vanskelig å sprekke et kondom, hvis man har tatt det på riktig. Når kondomet sprekker er det mest sannsynlig fordi man tatt det på feil, og det da er for mye luft i tuppen av kondomet. Man burde ikke bekymre seg for at det skulle sprekke, da kondomet er laget av gummi og det er meningen at det skal kunne tåle litt. Mange har ubeskyttet sex, og en av de vanligste grunnene er at “kondomet ikke passer”. Det er noen som har testet ut akkurat dette, og funnet ut at det skal være ganske vanskelig å finne kondomer som ikke passer. Poenget med denne videoen er å vise at “kondomet passer ikke” ikke holder som unnskyldning, dersom man har samleie uten kondom. Ut ifra denne videoen kan man altså se at det skal en del til for å sprekke et kondom.

(5)

Det kan være greit å nevne at man også finner kondom for kvinner, og dette har navnet femidom. Det ligner veldig på kondomet og det har samme oppgave, bortsett fra at femidomet skal inn i skjeder og ikke tres på penis. En hovedgrunn til at mange foretrekker kondom og femidom er at det er det eneste prevensjonsmiddelet vi har i dag som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer. Når man bruker kondom forhindrer man smitte av sykdommer som HIV, klamydia eller herpes.

Det hender jo at prevansjonsmiddeet ikke gjør jobben sin. Det hender også at man har last ned (1)gjort en feil ved enten å glemme en pille, eller å ta på kondomet feil. Da kan det være greit å ha en nødløsning, nødprevansjon er til for dette. Det er i bunn og grunn en pille, som inneholder det samme som p-piller inneholder. Eneste forskjellen er at det er i en mye større dose. Med en større dose, vil da slimhinnen bli forstyrret og dette forhindrer sædcellen fra å feste seg til eggcellen. Fordi det er en mye større dose, er også risikoen for bivirkninger større. Man ønsker ikke at det skal tas mer en en tablett og derfor selges det som oftest nødprevensjon i brett med kun en tablett. Som alle de andre prevensjonsmidlene er ikke nødprevensjon 100% sikkert, men tas den under 72t etter samleie skal det fungere som normalt. Fordi nødprevensjon ikke er 100% sikkert er det ofte lurt å oppsøke en lege et par uker etter pilla er tatt.(2) Da vil man få råd og hjelp fra legen, slik at man ikke skal havne i samme situasjon en gang til. I motsetning til p-piller trenger man ikke resept for å kjøpe nødprevensjon på apoteket.

Prevensjonsmidler(6)

Tabellen ovenfor her er laget med utgangspunkt fra tallene jeg fant på Reseptregisteret sin nettside. På reseptregisteret er det sånn at du krysser av på ulike ting du gjerne skulle hatt statistikk over, også finner de en rapport som er basert på de opplysningene du har oppgitt. rapport (3)Dersom man ser på tabellen overfor her, så kan man se at det generelt har det vært en liten økning i bruk av prevensjonsmidler i dag sammenlignet med tallene for ti år siden. Spesielt blandt unge voksne i alderen 20-29 er det en økning. Jeg tror en av grunnene til dette er fordi skolene er flinkere til å lære opp unge til å bruke prevensjon. Også med tanke tilbudene vi unge har fra helsestasjonene rundt om i landet er det vanskelig å finne på unnskyldninger til hvorfor man ikke bruker prevensjon. Hvis man ser på tabellen kan man også se at desto eldre folk blir, desto færre bruker prevensjonsmidler. Jeg tenker at mye av grunnen er at når man blir eldre blir ofte forholdene mer stabile, ønsket om barn blir større, og da ser man kanskje ikke på prevensjonsmidler på like nødvendig som når man var yngre.

Prevensjonsmidler har åpnet muligheter for mennesker å ha sex uten fare for å bli gravid eller smitte av kjønnssykdommer. I dette blogginnlegget har jeg snakket om ulike former for prevensjonsmidler. Jeg har snakket om p-stav som er den raskest voksende formen for prevensjon i dag. Jeg har også snakket om p-piller som er dagens mest populære prevensjonsmiddel for kvinner. Kondomet og femidomet er det eneste av prevensjonsmidlene som beskytter mot kjønnssykdommer. Uansett hvilket prevensjonsmiddel man velger å bruke, kan det være lurt å oppsøke en lege, og forsikre seg om at man bruker det riktig. Det kan også være lurt å huske på at man har en nødløsning som kan forhindre graviditet, dersom man har glemt prevensjonsmiddel under samleie.

-Sofie 10a

(1) http://www.sexogsamfunn.no/prevensjon/p-piller/

(2) Trigger 10, Prevansjonsmidler- minipiller, p-stav og p-sprøyte, s.296

(3) https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/p-stav/

(4) Tigger 10, Prevansjonsmidler-Kondom, s.295

(5) https://www.youtube.com/watch?v=e2EQaKC4pSA

(6) http://www.reseptregisteret.no/Prevalens.aspx

Newtons lover

sir Isaac Newton regnes som en av tidenes største matematikere og vitenskapsmenn. Han var den første til å forstå at hvitt lys består av alle mulige farger vi har, men det kanskje var mest kjent var for at han forklarte sammenhengen mellom at planeter går i bane rundt sola og at epler faller i fritt fall. han kalte dette for tyngdekraft og beskrev det som en tiltrekningskraft som virker mellom alle ting.

Sir Isaac Nweton er kjent for tre lover da det kommer tyngdekraften og tiltrekningskraften som virker mellom mellom ting:

Newtons 1 lov:

Newton første lov går ut på at en objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av kreftene på gjenstanden er null. nærmere forklart vil denne regelen også gjelde for gjenstander som står i ro fordi så lenge en gjenstand beveger seg i ett bestemt konstant fart vil det ha samme virkning med krefter som om en gjenstand står i ro.

et eksempel på Newtons 1 lov kan være hvis en person sitter i et fly og flyet som sagt går konstant går i samme fart vil da krefter som virker være null altså Newtons første lov inntil det kolliderer, endrer retning, endrer fart eller alt annet som gjør at den ikke går i konstant fart lenger. det er Newtons første lov.Bilderesultat for newtons 1 law

Newtons 2 lov:

summen av kreftene (F) som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse (m) gange med Akselerasjonen (a): F= m*a

et eksempel på Newtons 2 lov er for eksempel: for å finne kraft så må man ta masse gange med akselerasjonen akkurat som i beskrivelsen oppe og et konkret eksempel på det er at vi står på jorda og går rundt som svarer på Newtons 2 lov. Hadde det ikke vært for Newtons 2 lov hadde vi ikke klart å stå på jorda opp. Bilderesultat for newtons 2 lov

Newtons 3 lov:

“Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake fra legemet”

Eksempel på Newtons 3 lov er: hvis man skyter en ball på fotballbanen vil det virke like stor kraft på deg og ballen.

 

Bilderesultat for newtons 3 lov

 

Kilder:

  • Trigger 10
  • Google bilder

 

Hamza Ehtsham

Fossile brensler

Hva er fossile brensler?

Fossile brensler stammer fra organismer som levde for millioner av år siden. Organismene hentet energi fra sola for å overleve. Dette gjør at når vi brenner olje, gass eller kull utnytter vi den oppsamlede solenergien fra de døde organismene. Ettersom man utnytter solenergi i organismene er fossile brennstoff en energibærer og ikke en direkte energikilde.

Hva er olje, gass og kull?

Olje er døde dyr og planter fra havet som har råtnet. I følge naturfagsboka «Trigger» kan olje oppstå når det er lite oksygen, som gjør at større mengder råtne dyr og planter blir bevart i slam og leire. Samtidig må det være riktig temperatur og trykk mellom sammenpressede sandkornene eller leirkornene. Olje blir hovedsakelig brukt som energi til fremkomstmidler.

Gass er en form av stoffer skilt ut av råolje eller noe annet som har råtnet. Det er i likhet med olje og kull døde dyr og planter som har råtnet og blitt utsatt for høyt trykk og lite oksygen. Det består for det meste av karbon og hydrogen, slik som kull og olje.

Kull har vært planterester for mange millioner år siden. Disse døde trærne ble delvis begravet og omdannet til torv. Man kan si at kull har samme type nedbrytningsprosess som råolje, bare at prosessen skjer på land. Kull blir som oftest hentet ut av kullgruver i områder hvor det har vært tett skog for millioner av år siden, som med årene har blitt brutt ned og omdannet seg til kull.

I følge av Trigger ble olje, gass og kull nedbrutt fra juratiden for 199-145 millioner år siden og til den dag i dag (nytid), som vist på bildet under.

0

Kull

Kull regnes som en av de viktigste energikildene i verden, ettersom kull er den energikilden vi har størst reserver av, ifølge energisenteret. Jeg anser energisenteret som en trygg kilde fordi det styres av Norges energiprodusenter, med ansatte som er utdannet innenfor energi. Dette er ulikt for eksempel wikipedia, hvor hvem som helst kan skrive. Samtidig forklarer de at kull er rester av døde trær og planter som har blitt utsatt av høyt trykk og deretter blitt brutt ned med lite tilgang til oksygen. Det ble delvis begravet og ofte gjort om til torv i sumpområder eller myrlendt terreng, hvor det sakte ble brutt ned over millioner av år.

Trigger forklarer at kull som brennstoff har vært kjent i mange tusen år. Store byer som for eksempel London hentet ut kull av kullgruver allerede på 1600-tallet. Store Norske Leksikon utdyper at kull ble en viktig energikilde for dampmaskiner og møller i den industrielle revolusjon på 1800-tallet. Dette gjorde at behovet for kull økte og flere kullgruver ble hogget ut. SNL forklarer også at kull var verdens viktigste og mest brukte energikilde frem til oljen tok over i 1965.

Den dag i dag er det kullgruve på Svalbard, som brukes til energi til øya og nordlige deler av Norge. Svalbard hadde tett og frodige skoger for flere millioner år siden, som har blitt brutt ned og omdannet seg til kull. Kullgruve 7 i Adventsdalen er den eneste aktive kullgruven i Norge og er drevet av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. De skriver på sin hjemmeside at de har drevet med kulldrift i over 100 år og at kull har vært en viktig energikilde for strøm på Svalbard.

Hva er sammenhengen mellom fossilt brensel og drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er hovedsakelig at solstråler varmer opp jorda og blir sendt frem og tilbake mellom atmosfæren og 000000000000000000000000000000000jordas overflate. Noen av solstrålene går dirkete ut igjen i verdensrommet, mens andre går tilbake igjen til jordas overflate ettersom det er CO₂ og andre gasser i atmosfæren. Det er her fossilt brensel kommer inn, flere av gassene kommer nettopp av fossilt brensel. Drivhuseffekten har blitt forsterket av oss mennesker og gjennomsnittstemperaturen på jorda har derfor økt. En av grunnene til dette kan for eksempel være at oljeindustrien, transportmidler og fabrikker har store utslipp av gassen metan og co², som slippes ut i atmosfæren. Når fossile brennstoff brytes ned slippes det ut gasser som tetter atmosfæren og gjør at mindre varmestrålingen slipper ut i verdensrommet. De siste årene har utslippene av drivhusgasser økt kraftig, blant annet på grunn av fossile brennstoff.

-TOBIAS

 

Kilder:

Trigger (naturfags bok)

http://eis.no/energikilder/kull/

https://snl.no/kull

Kjønnssykdommer

Har du noen gang hatt sex og følt i etterkant at du har svie og kløe i underlivet. Da kan det være mulighet for at du har symptomene til en kjønnssykdom.  Kjønnssykdommer smitter gjennom slimhinner og kan derfor smitte gjennom både oralsex, analsex og vaginalsex. Noen kan også smitte gjennom blod.  Det finnes ulike kjønnssykdommer, og alle disse kommer med forskjellige symptomer. Noen sykdommer som herpes er man medfødt men i mange tilfeller får man en kjønnssykdom ved å ikke beskytte seg. Kjønnssykdommer kommer ofte med plager, og i dette blogginnlegget skal jeg snakke om noen forskjellige seksuelle overførbare sykdommer.

Kjønnssykdommer uten symptomer

Det finnes to typer av seksuelle overførbare sykdommer. Du har bakterieinfeksjon og Virusinfeksjon. Bakterieinfeksjon er bakterier som formerer seg i kroppen, disse er ofte lette å behandle og kan gjerne behandles med en antibiotika kur. Derimot er Virusinfeksjon mye vanskeligere å fjerne. Et virus er en form for en “kapsel” men en DNA-oppskrift . Når viruset trenger inn i en celle tror cellen at viruset sitt DNA er det riktige DNA-oppskriften. Dette fører til at cellen kopierer viruset ettersom den tror det er det riktige.

Klamydia er en bakterieinfeksjon. Denne er ganske lett å bli kvitt, men dessverre veldig vanlig. Dette er fordi veldig få personer får symptomer og man får gjerne symptomene ganske sent i forhold til smitte perioden. Ettersom det er få som får symptomer fører dette til at den smitter seg over til andre uten at man vet om det. Det som er skummelt med klamydia er at om man ikke behandler det kan det føre til at man blir graviditet utenfor livmor, eller at en gutt kan bli steril. De vanligste symptomene for Klamydia er for eksempel svie og kløe i underlivet og forandret utflod både for jenter og gutter. Klamydia smitter via slimhinnene, men kan enkelt fjernes med en antibiotika kur.

Herpes er virusinfeksjon. Herpes fører gjerne til sår rundt og i munn og kjønnsorganer. Denne kan smittes gjennom slimhinnene, hud og spytt. Derfor er det mange allerede tidlig som får denne sykdommen, ettersom man deler mat og flaske. Enkelte mennesker vil ikke oppleve utbrudd av sår hvis man har herpes, men noen mennesker vil. Hvor ofte er veldig induviduelt fra person til person. Symptomene til et herpes utbrudd kan gjerne være kløe. Har man først fått herpes har man det hele livet, ettersom det ikke finnes noe kur mot det enda.

Hiv er et annet eksempel på en virusinfeksjon. Hiv står for humant immunsvikt-virus. Det som skjer når man får hiv, er at viruset hele tiden svekker immunforsvaret, og man vil mye lettere bli smittet av sykdommer. Sykdommer som vanligvis er ufarlige kan bli farlige ettersom man har så dårlig immunforsvar. Viruset vil etterhvert utvikle seg til AIDS. Vi har ingen kur mot hiv, men vi har medisiner som gjør at man kan utsette fasen ved å få AIDS og hjelpe med å holde seg friske. Mange blir smittet av hiv ved å ha ubeskyttet sex med en som har viruset, men det smitter også gjennom blod.

Nå har jeg gitt litt eksempler på seksuelt overførbare sykdommer, men det er også vanlig å få andre plager i underlivet, som forskjellige infeksjoner. Disse er ikke seksuelt overførbare sykdommer ettersom de ikke smitter når man har ubeskyttet sex. Ett eksempel på dette er soppinfeksjon. Sopp er ikke farlig, men bare litt plagsom ettersom den ofte gjør at det klør i underlivet. Sopp er også ofte hovedgrunnen til kløe i underlivet. Både gutter og jenter kan få sopp. Det regnes at alle jenter minst en gang i livet får sopp. Jenter har en sopp flora i skjeden, og når denne kommer i ubalanse begynner det å klø da har man fått en soppinfeksjon.  Man kan ofte behandle soppinfeksjon med krem.

Urinveisinfeksjon er at man får bakterier i urinblæra. Dette fører til plager i underlivet. Som for eksempel svie når man tisser. Begge kjønn kan få dette, men det er mye vanligere hos kvinner. Hos noen kan dette gå over av seg selv, men mange trenger også behandling. Ofte kan det behandles med en antibiotika kur i noen dager, men har går ikke dette over må man snakke med lege for å gjøre andre tiltak.

Det er noen av disse sykdommene som kan behandles, også er det noen som ikke kan behandles. Mye av dette behandles med antibiotika. Antibiotika dreper bakterier, den forhindrer mikroorganismer til å formere seg. Det som er litt skummelt med antibiotika er at hvis man bruker dette mye kan det oppstod mutasjoner i cellene, altså at cellene fra bakterien forandrer seg. Cellen kan altså forandre seg slik at den ikke vil bli drep av antibiotika. Man vil da si at bakterien har blitt resistens.

For å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer kan man ta vaksiner. Det er kun
noen få kjønnssykdommer som da blir beskyttet. Disse heter hepatitt B og HPV. Resten av sykdommene er det bare kondom som forhindrer kjønnssykdommer. Femidomet forskes på om det beskytter, men det er ikke 100% sikkert helt ennå. Sex successFemidom er nesten som en kondom bare for kvinner.  Grunnen til at kondomet og kanskje femidomet beskytter er for når man bruker dette som prevensjonsmiddel under samleie, er ikke penis og vagina i direkte kontakt ettersom det er et type lag, som gummi som skiller disse.  Noen kjønnssykdommer kommer gjennom munnsex og spytt og dette beskytter altså kondom og femidom ikke.

Kjønnssykdommer er noe som fører til plager for veldig mange, men noen kan også være litt farlige. Disse sykdommene kan smitte gjennom munn, anal og vaginalsex og noen kan smitte gjennom blod og hud. Man kan forhindre noen av disse ved å ta vaksiner, men oftes er det mest nyttig og bruke kondom. Eller så kan man unngå ha sex for å være 100% trygg, men da er det heller mange som velger å ta sjansen.

-Tuva

Kilder:

Sex og samliv.no

Trigger 10

Proteinsyntesen

I dette blogginnlegget skal jeg snakke om proteinsyntesen, og prosessen fra gen til protein. Jeg skal gjøre dette ved å utdype hvordan de 4 fasene i proteinsyntesen fungerer. Samtidig skal jeg snakke lit generelt om protein og hvordan det fungerer i kroppen.

Hva er proteinsyntesen?

Proteinsyntesen er prosessen der protein dannes i kroppen. Proteinet er med på å bestemme utseende og kroppens muskulære kapasitet og funksjonalitet. Nettopp derfor er protein viktig for kroppen. Oppskriften på proteiner er genene våre, og det er denne prosessen i kroppen som kalles proteinsyntesen. Kroppen er blir bygget opp og endret gjennom prosessen i proteinsyntesen. Derfor er det for eksempel mulig å få større muskler eller bli brunere. Ettersom proteinsyntesen foregår gjennom arveannleggene våre, vil alle mennesker se ulike ut. Proteinsyntesen kan også bli kallt proteinproduksjon.

Hvordan foregår proteinsyntesen?

Proteinsyntesen blir delt inn i fire ulike faser, fra å gå til et gen i DNA til å bli et protein. 0000000000000000000000000000000000På bildet ovenfor kan man se hvordan de fire ulike fasene fungerer. Her er en nærmere beskrivelse:

1 – Det første som skjer er at det blir laget en kopi av et gen. Dette genet finner man i DNA-molekylet i cellekjernen, hvor genet blir kopiert. Denne kopien kalles mRNA. R`en står for Ribonukleinsyre og det er “m” foran for “messenger” eller budbringer på norsk.

2 – Det andre som skjer er at mRNA flytter seg ut i cytoplasmaet. Dette skjer gjennom porer i kjernemembranen. mRNA fester seg i et ribosom i cytoplasmaet.

3 – Det tredje som skjer er at aminosyrene i kroppen binder seg til er tRNA. “t” står for transportmolekyl. Det finnes 20 aminosyrer og det finnes minst 1 type tRNA for hver enkelt av disse uliker aminosyrene.

4 – Det er også ulike koder for når proteinsyntesen skal starte og stoppe. Et eksempel på dette er mTOR. I det fjerde steget kobles aminosyrene sammen etter rekkefølge som er i mRNA. Når ribosomet da beveger seg fremover vokser kjeden av aminosyrene. Dette gjør at det dannes et protein.

Hva er proteiner?

Proteiner er molekyler som finnes i menneskekroppen og alt annet som er levende. De er viktige byggeklosser i kroppen som blant annet er viktige for produskjon av skjelett, organer, muskler, hud, hår og bindevev. Proteiner er bygget opp av aminosyrer, som vi får i oss gjennom mat eller som kroppen har produsert selv.  Kroppen klarer bare produsere 12 av de 20 aminosyrene, som vil si at vi får i oss de 8 resterende aminosyrende gjennom maten vi spiser. Proteiner er også viktig kosthold og næring, det er høy barnedødelighet på verdensbasis nettop på grunn av mangel på essensielle aminosyrer. Mat som er proteinrik er for eksempel kjøtt, egg og avokado.

-TOBIAS

 

Kilder:

Naturfag 5 (videregående bok i naturfag)

Store norske leksikon ( https://snl.no/proteiner )