Ting jeg kan om organisk kjemi, som jeg ikke fikk vist på prøven

Hva er organisk kjemi?

Grunnleggende for organisk kjemi er at det er molekyler som inneholder både karbon og hydrogen. Dette vil si enkle karbonforbindelser som for eksempel karbonater.

Hva er hydrokarbon?

Hydrokarbon består av to grunnstoffer, hydrogen og karbon. Man finner hydrokarboner i for eksempel skismøring, parafin og propangass.

Hva er hydroksyl?

Et hydroksyl består av hydrogen og oksygen, som virker som en kovalent binding. Man kan finne hydroksylgrupper i for eksempel svovelsyre.

Hva er karboksyl?

Karboksyler er et hydrokarbon hvor et karbon har en dobbeltbinding til et oksygenatom, og en enkeltbinding OH-gruppe.”COOH- grupper”. Man finner karboksyler i for eksempel enkelte fettsyrer.

Hva holder organiske molekyler sammen?

Karbonatomene holdes sammen av noe som kalles elektroparrbindinger. De dannes når to karbonatomer deler ett eller flere elektronpar. Et annet navn for elektronparrbindinger er kovalentbindinger. Når to atomer er bundet sammen av enkeltbinding kalles det alkan. Dersom det er to atomer som er bundet sammen av dobbeltbinding kalles det alken. Om det er to atomer som er bundet sammen av trippelbinden kaller vi det for alkyn.

-TOBIAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s