fossile brensel

Hva er fossile brensler?

fossile brensler kommer av organismer som levde for mange millioner år siden. derfor kaller vi dem for fossile brennstoff. Da organismene levde, hentet de energi fra sola for å vokse og leve. når vi brenner Olje, kull og Gass, bruker vi derfor oppsamlet solenergi som har vært lagret i millioner av år.

store deler av norsk økonomi er basert på olje og gass som er våre viktigste eksportprodukter. som vi vet er olje, kull og gass som er fossile brensler og de er ikke fornybare energibærere. et eksempel på fornybar energibærer er vannkraftverk.

det meste av olje og gassen vi finner i nordsjøen i dag er dannet ved nedbrytning av alger som levde i havet i millioner av år siden. når algene døde falt de til bunns. i områder der det var lite oksygen, ble de algene bevart til de ble dekket av nye sedimenter. Alger inneholder mye av grunnstoffene hydrogen og karbon, som er viktige bestanddeler i olje og gass.

som vi vet tjener Norge på oljen sin som er en ikke fornybar energibærer. olje ble ikke lagd på ett bestemt tid men lages egentlig hele tiden men som kan ta opp til flere titalls millioner år før den ene prosessen kommer i mål, olje stammer fra planter og dyr som lever i havet. Idag så regner man med at oljen i Norge kommer til å vare i rundt 50-100 år maks som fører til at man må ha en plan-B. det har blitt mer og mer el-biler over hele verden spesielt alle I-land som for eksempel Norge. man er også veldig opptatt hydrogen som energibærer. Fordi det ikke finnes noe lager av Hydrogen på denne jorda, er Hydrogen ingen Energikilde. For at hydrogen skal være mest miljøvennlig så mulig må man benytte seg av Energi som er miljøvennlig til å produsere Hydrogen. som sagt vi kommer en dag til å slite med oljen i landet vårt, så det ville vært dumt å produsere hydrogen med forurensende Energi da man har mulighet til å gjøre det mye mer miljøvennlig. vi kan produsere Hydrogen ved vindmøller, vannkraftverk osv… så lenge det er miljøvennlig.

kull har vært og er viktige i mange land per dags dato. Det ble dannet fra planterester på land i områder hvor det var enorme skoger opptil 300 millioner år siden. Da trærne døde, ble de delvis begravet..

vi har kullkraftverk som er en energibærer. det finnes både fordeler og ulemper ved kullkraftverk. en av fordelene ved kullkraftverk er at det går veldig fort da man skal produsere energi. ulempene ved kullkraftverk er som for eksempel landskapene der de ligger. landskapene de ligger i kan bli ødelagte som ikke er så veldig miljøvennlig. samtidig som vi produserer nye ting på denne jorda er det vår oppgave å passe på denne jorda her at man ikke forurenser mye. kullkraftverk er ikke en fornybar energibærer som vil si at det har i bunn og grunn mer ulemper enn fornybare energi bærere som vannkraftverk, vindmøller eller solenergi. den største ulempen ved kullkraft er kanskje den menneskeskapte drivhuseffekten som fører til at vi får globalt oppvarming som ikke er særlig godt for denne jorda.

med den farten Norge tar i bruk av oljen og kullen vil Norge klare seg i en del år til men vil slite med å ha like store mengder av det en dag. for at Norge skal være like rike om noen år må Norge ha en plan-B som nevnt tidligere.

fornybare energibærere er kanskje det som kan erstatte kullen og Oljen til Norge. derfor tenker man på spesielt biogass eller Hydrogen som energibærere.

Bilderesultat for hydrogen som energibærer

Kilder:

 

Hamza Ehtsham

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s