Fossile brensler

Hva er fossile brensler?

Fossile brensler stammer fra organismer som levde for millioner av år siden. Organismene hentet energi fra sola for å overleve. Dette gjør at når vi brenner olje, gass eller kull utnytter vi den oppsamlede solenergien fra de døde organismene. Ettersom man utnytter solenergi i organismene er fossile brennstoff en energibærer og ikke en direkte energikilde.

Hva er olje, gass og kull?

Olje er døde dyr og planter fra havet som har råtnet. I følge naturfagsboka «Trigger» kan olje oppstå når det er lite oksygen, som gjør at større mengder råtne dyr og planter blir bevart i slam og leire. Samtidig må det være riktig temperatur og trykk mellom sammenpressede sandkornene eller leirkornene. Olje blir hovedsakelig brukt som energi til fremkomstmidler.

Gass er en form av stoffer skilt ut av råolje eller noe annet som har råtnet. Det er i likhet med olje og kull døde dyr og planter som har råtnet og blitt utsatt for høyt trykk og lite oksygen. Det består for det meste av karbon og hydrogen, slik som kull og olje.

Kull har vært planterester for mange millioner år siden. Disse døde trærne ble delvis begravet og omdannet til torv. Man kan si at kull har samme type nedbrytningsprosess som råolje, bare at prosessen skjer på land. Kull blir som oftest hentet ut av kullgruver i områder hvor det har vært tett skog for millioner av år siden, som med årene har blitt brutt ned og omdannet seg til kull.

I følge av Trigger ble olje, gass og kull nedbrutt fra juratiden for 199-145 millioner år siden og til den dag i dag (nytid), som vist på bildet under.

0

Kull

Kull regnes som en av de viktigste energikildene i verden, ettersom kull er den energikilden vi har størst reserver av, ifølge energisenteret. Jeg anser energisenteret som en trygg kilde fordi det styres av Norges energiprodusenter, med ansatte som er utdannet innenfor energi. Dette er ulikt for eksempel wikipedia, hvor hvem som helst kan skrive. Samtidig forklarer de at kull er rester av døde trær og planter som har blitt utsatt av høyt trykk og deretter blitt brutt ned med lite tilgang til oksygen. Det ble delvis begravet og ofte gjort om til torv i sumpområder eller myrlendt terreng, hvor det sakte ble brutt ned over millioner av år.

Trigger forklarer at kull som brennstoff har vært kjent i mange tusen år. Store byer som for eksempel London hentet ut kull av kullgruver allerede på 1600-tallet. Store Norske Leksikon utdyper at kull ble en viktig energikilde for dampmaskiner og møller i den industrielle revolusjon på 1800-tallet. Dette gjorde at behovet for kull økte og flere kullgruver ble hogget ut. SNL forklarer også at kull var verdens viktigste og mest brukte energikilde frem til oljen tok over i 1965.

Den dag i dag er det kullgruve på Svalbard, som brukes til energi til øya og nordlige deler av Norge. Svalbard hadde tett og frodige skoger for flere millioner år siden, som har blitt brutt ned og omdannet seg til kull. Kullgruve 7 i Adventsdalen er den eneste aktive kullgruven i Norge og er drevet av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. De skriver på sin hjemmeside at de har drevet med kulldrift i over 100 år og at kull har vært en viktig energikilde for strøm på Svalbard.

Hva er sammenhengen mellom fossilt brensel og drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er hovedsakelig at solstråler varmer opp jorda og blir sendt frem og tilbake mellom atmosfæren og 000000000000000000000000000000000jordas overflate. Noen av solstrålene går dirkete ut igjen i verdensrommet, mens andre går tilbake igjen til jordas overflate ettersom det er CO₂ og andre gasser i atmosfæren. Det er her fossilt brensel kommer inn, flere av gassene kommer nettopp av fossilt brensel. Drivhuseffekten har blitt forsterket av oss mennesker og gjennomsnittstemperaturen på jorda har derfor økt. En av grunnene til dette kan for eksempel være at oljeindustrien, transportmidler og fabrikker har store utslipp av gassen metan og co², som slippes ut i atmosfæren. Når fossile brennstoff brytes ned slippes det ut gasser som tetter atmosfæren og gjør at mindre varmestrålingen slipper ut i verdensrommet. De siste årene har utslippene av drivhusgasser økt kraftig, blant annet på grunn av fossile brennstoff.

-TOBIAS

 

Kilder:

Trigger (naturfags bok)

http://eis.no/energikilder/kull/

https://snl.no/kull

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s