Sprit

Jeg skal nå fortelle og informere mer om alkoholen sprit, og jeg har valgt å dele sprit inn i to forskjellige kategorier eller sammenhenger, «legesprit» og «sprit». Med «legesprit» mener jeg sprit som blir brukt i legesammenhenger og medisinsk bruk. «Sprit» vil jeg i denne sammenhengen bruke som et ord for brennevin, hjemmebrent, brennevin og annen alkohol over ca 22%, altså som drikke.

Først vil jeg snakke om vanlig drikkesprit som egentlig er en felles betegnelse for alkoholinnholdene drikke med alkoholprosent på over ca 22%, hjemmebrent og brennevin. Alkoholprosenten i sprit er svært høy i forhold til annen alkohol, så man blir mer påvirket og promillen vil bli betraktelig høyere. Det tar ca 12 minutter før spriten blir absorbert opp i blodet, men det varierer etter hvor mye fett blodet inneholder (fett tiltrekker seg alkohol), hvordan den generelle dagsformen er og det varierer fra person til person. Om man får i seg for stor mengde sprit eller annen alkohol i kroppen må man i verstefall bli pumpet, fordi kroppen ikke tåler mer enn ca 3 i promille, da vil det være dødelig. Det vil være skadelig med 2 og 2,5 i promille, men man må over 3 for at indre organer svikter og man eventuelt får varige skader. Dette vil igjen variere av alder, vekt, dagsform, hvor mye du har drukket og fettprosent i blodet.

Men det er ikke hvem som helst som kan drikke sprit når som helst og hvor som helst. Det er nemlig noen regler rundt alkohol og alkohol over 22% (sprit). Man må være over 18 år for å kjøpe alkohol i Norge, men aldersgrensen på alkohol over 22% er 20 år. Det er heller ikke lov til å drikke noe som helst alkohol på offentlig sted. Ved eventuelt brudd på noen av disse reglene kan man risikere bot, fengsel, å bli lagt inn i psykiatrisk avdeling, foreldrene blir kontaktet osv.

Sprit kan også være positivt, i form av «legesprit» til legebehandling. Det blir da brukt til å rense sår, fordi det desinfiserer og fjerner bakterier. Om du kjøper en førstehjelpspakke vil den mest sannsynlig inneholde legesprit og bomull, som kan bruke til å rense f. eks. skrubbsår hvis du har falt på sykkel.

For å oppsummere kan sprit være positivt og negativt avhengig av om du snakker om «drikkesprit» eller «legesprit». Sprit er et fellesbegrep for alkohol over ca 22%, hjemmebrent og brennevin. Aldersgrensen for sprit i Norge er 20 år og det er ikke lov til å drikke alkohol på offentlig sted. Promille på over 3 vil være dødelig og man risikerer kollaps av indre organer.

-Tobias

One thought on “Sprit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s