Hvitt lys

I dette blogginnlegget skal jeg snakke om mine kunnskaper om hvitt lys.

Det hvite lyset kommer fra sola og er en blanding av elektromagnetiske bølger med forskjellige bølgelengder. Det ble veldig komplisert, jeg skal prøve å forklare det litt enklere. Hvitt lys er lys fra som inneholder alle fargene. Rødt, Oransje, Gul, Grønn, Blå, Indigo, Fiolett. En huskeregel på dette er ordet «roggbif». Det blir rekkefølgen på fargene i regnbuen. Siden hvitt lys er en blanding av alle fargene i regnbuen kan man ikke si at hvitt er en farge, men det finnes måter man kan skille fargene fra hverandre.

Det er ikke alt lys øyet kan oppfatte. Synlig lys er lys som har en bølgelengde fra ca. 700nm til ca. 380nm. Kombinerer du alle disse fargene vil du altså da få hvitt lys.

Et kjent eksperiment man har i forbindelse med hvitt lys er «lysbrytning i et glassprisme». Det du gjør når du gjennomfører dette eksperimentet er at du beviser at det hvite lyset faktiske er en blanding av regnbuens farger. Man kan sette opp en lyspære, en plate med et hull i og prisme i høyde med hullet. Når man sender ut hvitt lys av en lyspære, og så blir strålen konsentrert og sendt mot prisme. I prisme vil lysstrålen brytes. Bølgelengden på lyset er har noe å si når vi snakker om å bryte hvitt lys. Fargen med minst bølgelengde bryter lettere enn fargen med lengst bølgelengde.

-Sofie

Hvitt lys

 

Tidligere så har jeg snakket om førkunnskapene mine om lys og øyet. I de siste timene har vi lært om hvitt lys, så i dette blogginnlegget skal jeg snakke om informasjonen jeg har lært om hvitt lys.

Når man snakker om lys kan man sammenligne disse med bølger, for lysstrålene oppfører seg veldig som bølger. Vi kan ikke se disse lysstrålene, men vi ser partikler som blir truffet av lysstrålene, men hvorfor kan vi se de forskjellige fargene?

Grunnen til at vi kan se de forskjellige fargene er på grunn av bølgelengden, fordi hvor stor lengden på bølgen er viser fargen. Hvitt lys er lys som består av alle fargene, så hvis man blander de forskjellige bølgelengdene vil lyset bli hvitt. Derfor for at dere skal forstå mer av dette, skal jeg snakke om alle fargene nå.

Øyet kan oppfatte lys med bølgelengder fra ca. 700 nm til 380 nm. Det lyset som har lengst bølgelengde er rød, men den med minst oppfattes fiolett. Det kan være litt vanskelig å huske alle fargene, men for å gjøre det lettere kan man tenke på ROGGBIF. Dette står for rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett. Der rød har lengst bølgelengde og oransje har nest størst og slik fortsetter det. Disse er også rekkefølgen til regnbuen.

Når vi har snakket om hvitt tenker jeg at det er viktig å få med svart også. Disse to er litt motsetninger, for mens hvitt består av alle fargene er svart fraværende lys.  Hvitt lys reflekterer mer, og svart lys absorberer. Svart er en farge der det ikke er lys, men det er fortsatt litt lys på gjenstander som er svarte siden at vi klarer å se at de er der. Hadde de vært helt lys fraværende hadde vi ikke kunne sett noe.

Nå har jeg snakket litt om hvitt lys, og de andre fargene. Hvitt lys er kort sagt lys som består av forskjellige bølgelengder. Dette temaet var det veldig spennende å lære om, siden man får vite hvordan man klarer å se de forskjellige fargene, og hvordan mer om øyet.

– Tuva

Kan dere noe fakta om hvitt lys?

 

Hvordan jeg tror øyet oppfatter verden rundt

Jeg skal nå fortelle hvordan jeg tror øyet fungerer og ser verden rundt meg. Dette er et helt nytt tema, som jeg ikke har noe kunnskap fra før.

Jeg tror øyet ser verden rundt ved hjelp av refleksjon av lys. Med dette mener jeg at sollys og menneskeskapt lys reflekteres av ting som treffer øyet. Det tror jeg fordi øyet ikke kan se uten lys og jeg vet at pupillene utvider seg etter lyset. På grunn av dette tror jeg også vi kan se avstander mellom ting, etter hvor lang tid det tar før øynene fanger opp refleksjonene. Et eksempel på dette kan være en bil som kjører i mørket. Bilen har på lysene og treffer refleksen på et skilt. På grunn av refleksen som reflekterer tilbake lyset kan sjåføren se skiltet.

Ettersom jeg tror at øyet ser ved hjelp av refleksjon tror jeg at øyet seg farger etter hvor sterkt lyset er og bruker regnbuehinnen til å dømme hvilken farge det er. Hvis man er fargeblind tror jeg det er noe galt med regnbuehinnen, som får oss til å se en annen farge enn det egentlig er (kun det jeg tror).

Øyets oppfatning av verden tror jeg går inn i hjernen. På denne måten kan hjernen lagre minner og situasjoner som personen har sett. Hvis denne teorien er riktig skal det også være mulig at det er slik hjernen kan dømme hva den skal gjøre, ettersom at personen ser gjennom øynene. Personens oppfatning av verden vil bli fundert på etter hva hjernen ser gjennom øynene.

Synet er også et av de fire sansene vi mennesker har (syn, lukt, hørsel, føle) og jeg mener det er det viktigste. Det er mulig å leve uten synet, men mennesker er nesten avhengige av å se for å være funksjonelle. Jeg tror alle sansene henger sammen fordi hvis man mister en vil de andre forsterkes. Om jeg hadde blitt blind hadde hørselen min økt, luktesansen hadde blitt bedre og jeg hadde kjent bedre det jeg tok på med hendene osv.

Alt jeg nå har påstått og fortalt er kun teorier og fakta jeg tror er sant.

-Tobias

Før kunnskaper om lys og syn

Dette innlegget handler om mine før kunnskaper om lys og syn. Det vil si at det jeg skriver er det jeg tror om lys og syn, og at det ikke nødvendigvis er fakta.

Jeg tror at øyet er en viktig del av hvordan man oppfatter verden rundt seg. Et viktig nøkkelord når man snakker om øyne er lys. Øynene er et kompleks, med noen funksjoner. Lyset blir reflektert i øyet, det er slik du kan se. Hos de som trenger briller eller linser vil måten lyset reflekterer være forskjellig fra normalen. Det henger litt sammen med hvor på innsiden av øyet lyset treffer. Men forskjellen på langsynt og kortsynt er noe jeg ikke føler jeg kan forklare godt nok til å ta det opp i dette innlegget.

De fleste lærer allerede på barneskolen hvordan pupillen endrer størrelse utfra hvor lyst det er der men befinner seg. Pupillen blir større når man er i mørke omgivelser, og mindre når man er i lyse omgivelser. Grunnen er enkel nok i seg selv, øynene tilpasser seg slik at du skal se mest mulig. I mørke omgivelser er det viktig at øyet kan «ta inn» så mye lys som mulig. Derfor vil pupillen utvide seg. Når det derimot er lyst i dine omgivelser vil pupillen bli mindre og det er fordi øynene ikke trenger alt lyset og vil bare «ta inn» det øyet trenger.

Hvis man skal ta opp øye som tema er et viktig nøkkelord lys, ja. Et annet viktig nøkkelord er fagre, men farge henger mye sammen med lys. Øyet oppfatter farger bedre når det er lyst enn når det er mørkt. Om du skrur av lyset i et rom fullt av farger vil du ikke kunne se fargene like godt som du gjorde da lyset var på. Dette igjen har med refleksjon å gjøre. For fargene reflekteres annerledes i øyet når det er mørkt. Man ser ikke like tydelig forskjellen på farger og selv om pupillen justeres vil man ikke kunne se fargene like godt som i lys. Lys og farge har mye med hverandre å gjøre når man snakker om syn. Du trenger lys for å kunne se farger.

De fleste kan ikke forestille seg et liv som blind, eller fargeblind for den saks skyld. De fleste mennesker er avhengige av lys og syn. Det å leve i en verden du ikke kan se ting i er en ukjent verden. Selv om det finns mange eksempler og mange mennesker som lever i en verden der lys og syn ikke er inkludert. Det skjer noe med de andre sansene når synet forsvinner. Som regel vil du merke at hørselen/smaksløkene/luktesansen eller andre sanser er blitt forsterket. Dette er veldig naturlig. Kroppen gjør slike justeringer slik at man ikke skal bli svekket. Uten synet er det vanskelig å funksjonere i denne verden, men det at de andre sansene skjerpes er med på å gjøre dette lettere.

Noe jeg vil lære fra denne perioden er hvordan man gjenkjenner farger, og hvordan hjernen henger sammen med øynene. Noe annet jeg ønsker å lære er om hvordan øyet fungerer, med refleksjon osv.

-Sofie

Kan dere noe om lys og syn?

Førkunnskaper om lys og syn

 

I dag fikk vi en oppgave om å skrive hvordan vi tror at øyet oppfatter verden. Dette er bare en oppgave før vi lærer om temaet, så dette er kun hva jeg TROR og ikke nødvendigvis ordentlige fakta. I dette blogginnlegget skal jeg snakke om hvordan jeg tror at øyet kan se, og hvordan jeg tror at øynene oppfatter de forskjellige fargene.

Jeg tror at grunnen til vi kan se er at lyse reflekter inni ett parti i øyet som gjør at vi kan klare å se. Derfor når vi har slått av lyset, er det mørkt fordi lyset ikke reflekterer inn i ett parti, og derfor ser vi bare svart. Pupillen blir derfor større når det er mørkt for at se skal kunne ta inn mer lys, og når det er lys blir pupillene mindre på grunn av at de ikke trenger å ta inn så mye lys.

Pupillen trekker bare inn lyset og man ser egentlig ikke med pupillen. Dette er noe jeg ror på grunn av at pupillen er midt i øyet og det er naturlig at den trekker inn lys. Jeg tror også at en som jobber med øyne fortalte meg dette en gang.

Jeg tror at grunnen til at vi ser farger er at lyset treffer fargene på forskjellig måte, så hvordan lyset treffer fargen forteller oss hvilken farge det er, så kommer partiklene i øynene og former fargen etter hvordan lyset har truffet tingen. Fargen er svart på grunn av at den ikke reflekterer tilbake lyset, men tiltrekker seg isteden, mens hvit reflekterer mye mer av lyset tilbake.

Jeg tror også det finnes muskler eller partier i øyet som er ment til å se disse fargene.

Jeg tror også at det ikke er bra for hodet å få inn for mye lys, siden jeg ble lært at det er lurt å bruke solbriller når du går på ski ute i snøen, fordi snøen reflekterer også lys, så når du går ute blir det veldig lys. Hvis du ikke går med briller kan det føre til snø blindhet.

Dette var da mine formeninger om hvordan jeg tror øyet fungerer. Jeg gleder meg til å lære om dettetemaet slik at jeg kan se om jeg har bommet veldig eller om jeg kanskje hadde noe riktig. Det blir også veldig spennende å lære om hvordan man faktisk klarer å se, og få ett litt mer innblikk på hvordan kroppen fungerer.

Øyner

Vet du hvordan øyet oppfatter ting?

-Tuva